blog image

Çocuğunuz İçin Ömürlük Bir Hediye: Oyun Terapisi

Yolunda giden bir gelişim süreci içerisinde çocuklar tüm kaynaklarını büyümeye, gelişmeye, zihinsel ve bedensel becerilerini iyileştirmeye harcarlar. Ancak bu süreç travmalarla, duygusal zorlanmalarla ve bazı olumsuz yaşam olaylarıyla sekteye uğrayabilir. Bu durumda çocuklar kaynaklarını bu zorluklarla başa çıkmaya yöneltirler. Fakat bu zorlukların çocukların kapasitelerini aşması oldukça olasıdır.

Bu noktada aile ve uzmanın işbirliği içerisinde çocuğu desteklemesi eşsiz bir hediyedir. Çünkü müdahale edilmediğinde kronik bir biçimde strese maruz kalacak olan çocuk oyun terapisi desteği ile bu süreçten kişisel kaynaklarını güçlendirerek çıkar.

Çocuklar her zaman daha fazlasını söyler. Duyduğumuzdan farklı şeyler anlatmaya çalışır. Oyun oynarken, oyuncakları seçerken anlattıkları ise, birebir iç dünyalarının yansımasıdır. Çünkü oyun çocuğun asıl işi ve en temel iletişim aracıdır.

- Dr. Byron Norton

Kronik stres beynin öğrenme ve duygu düzenleme ile ilişkili kritik bölgelerini olumsuz etkilediği gibi bağışıklık sistemini zayıflatarak çeşitli hastalıklara zemin hazırlar. Sahip olunan kişisel kaynakların güçlendirilmesi ise stresin olumsuz etkilerinden korunabilen, duygularını düzenleme becerilerine sahip olan ve karşılaştığı sorunlarla etkili bir biçimde başa çıkabilen bir birey olma yolunda çok önemli bir adımdır. Bu yüzdendir ki oyun terapisi çocuğunuza verebileceğiniz ömürlük bir hediyedir.

Uzman Psikolog ve Aile Danışmanı Sima Nur İmal

Etkililiği kanıtlanmış bilimsel yöntemler ve etik değerler ışığında uzmanlık alanım olan ailelere, çocuk ve çiftlere hizmet vermekten mutluluk duymaktayım.