Gottman Çift Terapisi Ne Kadar Sürer?

Çift Terapisinde Değerlendirme Süreci ve Önemi

Kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından müdahalelerde bulunmak etkili çift terapisinin temel prensiplerinden biridir.

Ayrıntılı bir değerlendirme, "daha etkili bir müdahale ve daha az sayıda seans ile hedefe ulaşmak" anlamına gelir.

Gottman yönteminde birinci seansta çiftler birlikte alınır. Bu seans çiftin soruna dair bakış açısını anlamaya yöneliktir.

Terapist sorduğu özel sorularla ilişkiye dair önemli bilgileri toplar. Birinci seansın sonunda partnerlerin her ikisine de testler verilir. Partnerlerin her birinin iç dünyasını anlamak etkili çift terapisinin bir diğer temel prensibidir. Bu nedenle ikinci ve üçüncü seansta çift ayrı ayrı davet edilir. Bu seanslarda terapistin çiftin kişisel yaşam öyküleri ve ilişkideki probleme dair bakış açıları hakkında bilgi edinme fırsatı olur.

Dördüncü seansta ilk üç seanstan ve testlerden elde edilen bilgiler ışığında terapist değerlendirmesini çift ile paylaşır. Terapide ulaşılmak istenen hedefler çift ile birlikte belirlenir ve uygulama aşamasına geçilir.

Uzman Psikolog ve Aile Danışmanı Sima Nur İmal

Etkililiği kanıtlanmış bilimsel yöntemler ve etik değerler ışığında uzmanlık alanım olan ailelere, çocuk ve çiftlere hizmet vermekten mutluluk duymaktayım.